Boek - Kerkuilrapport

Boek - Kerkuilrapport

Art.nr. 00512
€5,00
(Ledenprijs: 4,50)
Technische fiche: 

Braakballen analyseren - Methodiek
Auteur(s): Lefebvre, Johan

Paperback
15,5 x 22,5cm
80 pagina's
Kerkuilwerkgroep Vlaanderen /
Vogelbescherming Vlaanderen vzw
2011
 
 
 
 
 

Zopas verscheen een eerste Kerkuilrapport van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen. Dit rapport is bedoeld als hulpmiddel bij het pluizen en analyseren van braakballen. Het moet de beginnende pluizer wegwijs maken in zowel het zinvol en verantwoord pluizen als het analyseren van zijn gegevens. Ervaren pluizers kunnen hun voordeel halen uit deze in de praktijk getoetste methodiek bij het voorstellen van hun gegevens en deze vergelijken met andere lokale, regionale en zelfs gewestelijke resultaten.

Met dit rapport willen we vooral een methodologie aanbrengen in het braakbalpluizen. Dit maakt mogelijk dat wanneer deze methode gevolgd wordt, er een uniforme registratie van pluisresultaten gehanteerd kan worden. Dit moet er toe leiden dat de gegevens van verschillende pluizers eenduidiger te vergelijken zijn en betekent aldus een verrijking van de resultaten. De methodiek laat ook toe om bijkomende parameters te verzamelen over de inhoud van de braakballen: braakbalverhouding, individu-index, prooidierindex… Het rapport duidt ook sterk op het feit dat over de term “stapelvoedsel” niet licht mag overgegaan worden. Het helpt niet bij het determineren van prooiresten, daarover bestaan voldoende determinatietabellen. Evenmin beschrijft het regionale voedselanalyses van de Kerkuil in Vlaanderen. Kortom, het rapport levert een uitgeteste methode aan om alle pluisresultaten met elkaar te kunnen vergelijken: appelen met appelen en peren met peren.


Gerelateerde producten: