Cd - Vroege Vogelzang 3

Cd - Vroege Vogelzang 3

Art.nr. 00200
€10,00
(Ledenprijs: 10,00)
Technische fiche: 

Toonzaalmodel - Oorspronkelijke prijs: € 12,99
Licht beschadigd (boekje lichtjes verkleurd en kleine afdruk van prijsstickers) 

Dit product verdwijnt uit ons assortiment

 

Leer de zang of roep kennen van de vogels van plas en moeras!


 
Elke vogel zingt zoals 'ie gebekt is, maar welke vogels hoort u nu als u vogels kijkt in plas en moeras? Na het beluisteren van deze cd zult u al snel de zang of specifieke geluiden herkennen en weten welke soorten deelnemen aan uw vogelkakofonie. Vogelexpert Nico de Haan geeft u bij ruim veertig soorten vogels tips en suggesties om zo snel mogelijk de geluiden te leren kennen. U kunt de uitleg en de vogelzang ook afzonderlijk beluisteren.
 
Met de geluiden van Blauwborst, Grote Karekiet, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Rietgors, Snor, Sprinkhaanzanger, Baardmannetje, Buidelmees, Zwarte Stern, Visdief, Waterhoen, Meerkoet, Waterral, Porseleinhoen, Kwartelkoning, Fuut, Dodaars, Watersnip, IJsvogel, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Wilde Eend, Slobeend, Wintertaling, Zomertaling, Smient, Pijlstaart, Krakeend, Grauwe Gans, Rietgans, Kleine Rietgans, Kolgans, Brandgans, Rotgans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Kleine Zwaan, Wilde Zwaan, Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar en Roerdomp.

Gerelateerde producten:
Andere cd's in de reeks: