Dvd - Herken de vogels in uw tuin

Dvd - Herken de vogels in uw tuin

Art.nr. 00041
€14,99
(Ledenprijs: 13,49)
Technische fiche: 
 
98min.
Vivara / Plomp digital video
 
 

 
Met gratis film: "Hoe krijg ik een vogelrijke tuin?"
 
Deze dvd is voorzien van zeer fraaie beelden en geluiden van alle tuinvogels. Bij de beelden is een duidelijk Nederlands gesproken commentaar aanwezig. Door deze combinatie van beeld en geluid wordt u stap voor stap meegenomen bij het herkennen van de vogels en leert u vele facetten van het gedrag.
 
De soorten die op deze dvd te vinden zijn:
Gierzwaluw, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Merel, Zanglijster, Kramsvogel, Koperwiek, Grote Lijster, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Staartmees, Glanskop, Matkop, Pimpelmees, Kuifmees, Zwarte Mees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Kauw, Kraai, Gaai, Ekster, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Goudvink, Groenling, Putter, Sijs en Appelvink.

Gerelateerde producten: