Dvd - Vogels rondom ons huis

Dvd - Vogels rondom ons huis

Art.nr. 00040
€22,00
(Ledenprijs: 19,80)
Technische fiche: 
ACTIEPRIJS (vorige prijs: 27,95 euro)
 
115min.
Plomp digital video
 
 

 

 
Alle vogels die bij u in de tuin voor kunnen komen op één film? Die wens komt nu uit! Op deze film treft u maar liefst meer dan 60 vogelsoorten aan die rondom het huis kunnen voorkomen.
Met 63 vogelsoorten is dit overzicht op dvd één van de meest complete overzichten die er verkrijgbaar zijn. Naast de overbekende soorten als Merel, Spreeuw en Huismus staan er op deze film ook soorten die we minder te zien krijgen zoals Grote Lijster, Geelgors en Nachtegaal. Deze uitgave is voorzien van prachtige beelden met veel close ups en duidelijk Nederlands gesproken commentaar. Per soort wordt er veel aandacht besteed aan de herkenning van de verschillende vogels rondom ons huis. Daarnaast wordt er ingegaan op het voorkomen in Nederland en wordt er verteld over bijzonderheden rondom de soort.
 
De soorten die op deze dvd te vinden zijn:
Sperwer, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Bosuil, IJsvogel, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Pestvogel, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Staartmees, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Notenkraker, Kauw, Roek, Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Europese Kanarie, Groenling, Goudvink, Putter, Sijs, Kneu, Barmsijs, Appelvink en Geelgors.

Gerelateerde producten: