Vogels in de tuin

Herkenningskaart Tuinvogels

Herkenningskaart - Tuinvogels

Art.nr. 00706
€2,99
(Ledenprijs: 2,69)

Handige herkenningskaart met de algemeen voorkomende vogels in de tuin. Op de achterzijde vindt u broedgegevens van de vogels.
De A-4 kaart is geplastificeerd en daardoor bestand tegen regen en kreukt niet.

Cd - Herken de vogels in uw tuin

Cd - Herken de vogels in uw tuin

Art.nr. 00034
€9,99
(Ledenprijs: 8,99)
 
Een variatie van meer dan 30 vogelgeluiden. Door het beluisteren van deze CD herkent u snel de diverse vogels die er in uw tuin voorkomen.
1. Gekraagde Roodstaart
2. Roodborst
3. Nachtegaal
4. Fitis
5. Tjiftjaf
6. Fluiter
7. Koekoek
8. Merel
9. Zanglijster
10. Grote Lijster
11. Heggemus
12. Winterkoning
13. Boompieper
14. Koolmees
15. Pimpelmees
16. Grote Bonte Specht
17. Groene Specht
18. Boomklever
19. Boomkruiper
20. Glanskopmees
21. Matkopmees
22. Bontevliegenvanger
23. Spreeuw
24. Wielewaal
25. Vink
26. Zwarte Mees
27. Tuinfluiter
28. Zwartkop
29. Houtduif
30. Tortelduif
31. Bosuil met Nachtegalen
 

Gerelateerde producten:
Cd - Herken de vogels in uw omgeving

Cd - Herken de vogels in uw omgeving

Art.nr. 00035
€9,99
(Ledenprijs: 8,99)

Een variatie van meer dan 30 vogelgeluiden die in de natuur voorkomen. Wilt u weten welke vogel welk specifiek geluid maakt, beluister dan deze CD.

1. Merel
2. Pimpelmees en Kraai
3. Roeken
4. Zwarte Specht
5. Kleine Bonte Specht met Vliegenvanger
6. Goudhaantje
7. Nachtegaal
8. Braamsluiper
9. Grasmus
10. Boomleeuwerik
11. Veldleeuwerik
12. Wulp
13. Grutto
14. Kievit
15. Meerkoet
16. Fuut (jong en oud)
17. Rietgors
18. Grote Karekiet
19. Kleine Karekiet
20. Blauwborst
21. Sprinkhaan Rietzanger
22. Kneu
23. Roodborsttapuit
24. Geelgors
25. Cirlgors
26. Sijzen
27. Putter
28. Groenling
29. Europese Kanarie
30. Boerenzwaluw
31. Zanglijster
32. Jonge Ransuilen met Rugstreeppadjes en Nachtegalen
 

Gerelateerde producten:
Cd - Vroege Vogelzang 1

Cd - Vroege Vogelzang 1

Art.nr. 00198
€12,99
(Ledenprijs: 11,69)
 
Elke vogel zingt zoals 'ie gebekt is, maar wélke vogel zit daar nu in uw achtertuin te zingen? Na beluistering van deze cd zult u al snel de zang herkennen en weten welke soorten deelnemen aan úw vogelkoor. Vogelexpert Nico de Haan geeft bij veertig tuinzangers tips en suggesties om zo snel mogelijk de geluiden te leren kennen. U kunt de uitleg en de vogelzang ook afzonderlijk beluisteren.
 
Met de geluiden van Huismus, Ringmus, Spreeuw, Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Boomkruiper, Boomklever, Merel, Zanglijster, Grote Lijster, Vink, Goudvink, Groenling, Putter, Kneu, Geelgors, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, Glanskop, Staartmees, Goudhaantje, Tjiftjaf, Fitis, Spotvogel, Zwartkop, Tuinfluiter, Braamsluiper, Grasmus, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Gaai, Kraai en Nachtegaal.

Gerelateerde producten:
Andere cd's in de reeks:
Dvd - Vogels rondom ons huis

Dvd - Vogels rondom ons huis

Art.nr. 00040
€27,95
(Ledenprijs: 25,16)
 
Alle vogels die bij u in de tuin voor kunnen komen op één film? Die wens komt nu uit! Op deze film treft u maar liefst meer dan 60 vogelsoorten aan die rondom het huis kunnen voorkomen.
Met 63 vogelsoorten is dit overzicht op dvd één van de meest complete overzichten die er verkrijgbaar zijn. Naast de overbekende soorten als Merel, Spreeuw en Huismus staan er op deze film ook soorten die we minder te zien krijgen zoals Grote Lijster, Geelgors en Nachtegaal. Deze uitgave is voorzien van prachtige beelden met veel close ups en duidelijk Nederlands gesproken commentaar. Per soort wordt er veel aandacht besteed aan de herkenning van de verschillende vogels rondom ons huis. Daarnaast wordt er ingegaan op het voorkomen in Nederland en wordt er verteld over bijzonderheden rondom de soort.
 
De soorten die op deze dvd te vinden zijn:
Sperwer, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Bosuil, IJsvogel, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Pestvogel, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Staartmees, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Notenkraker, Kauw, Roek, Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Europese Kanarie, Groenling, Goudvink, Putter, Sijs, Kneu, Barmsijs, Appelvink en Geelgors.

Gerelateerde producten:
Dvd - Herken de vogels in uw tuin

Dvd - Herken de vogels in uw tuin

Art.nr. 00041
€14,99
(Ledenprijs: 13,49)
 
Met gratis film: "Hoe krijg ik een vogelrijke tuin?"
 
Deze dvd is voorzien van zeer fraaie beelden en geluiden van alle tuinvogels. Bij de beelden is een duidelijk Nederlands gesproken commentaar aanwezig. Door deze combinatie van beeld en geluid wordt u stap voor stap meegenomen bij het herkennen van de vogels en leert u vele facetten van het gedrag.
 
De soorten die op deze dvd te vinden zijn:
Gierzwaluw, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Merel, Zanglijster, Kramsvogel, Koperwiek, Grote Lijster, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Staartmees, Glanskop, Matkop, Pimpelmees, Kuifmees, Zwarte Mees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Kauw, Kraai, Gaai, Ekster, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Goudvink, Groenling, Putter, Sijs en Appelvink.

Gerelateerde producten:
Boek - Tuinvogeltips

Boek - Tuinvogeltips

Art.nr. 00227
€9,95
(Ledenprijs: 8,96)

Deze uiterst handzame gids biedt alle benodigde informatie voor vogelliefhebbers met een tuin of balkon. Aandacht wordt besteed aan de meer dan 30 van de meest voorkomende vogelsoorten en hun gedragingen. Met veel praktische informatie over welke planten en struiken vogels aantrekken en beschutting bieden, welke voederapparaten u moet aanschaffen en waar u ze moet plaatsen, het juiste voedsel, nestkasten, watervoorziening et cetera.

Unieke gids voor het aantrekken en herkennen van tuinvogels:

  • Deskundig advies over water geven, voeren en het creëren van nestgelegenheid.

  • Tips om uw tuin aantrekkelijk te maken voor vogels.

  • Belangrijke informatie over het observeren van vogels.

  • Handige uitklapkaart met meer dan 30 van de meest voorkomende vogelsoorten voor snelle herkenning.

Gerelateerde producten: