Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en bewaard in een persoonlijke klantenfiche om ons toe te laten uw transactie correct uit te voeren. U als klant kan steeds inzage vragen van de gegevens die vermeld staan in uw klantenfiche. Dit kan telefonisch, via brief of e-mail. Eventuele wijzigingen die u doorgeeft, worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd waarna u een bevestiging van wijziging mag ontvangen.
Vogelbescherming Vlaanderen vzw verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.
Vogelbescherming Vlaanderen vzw leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.